FotoJoop 
  Home  |   Foto's 2022  |   Foto's 2021  |   Foto's 2020  |   Foto's 2019  |   Foto's 2018  |  Foto's 2017  |   Foto's 2016  |   Foto's 2015  |   Foto's 2014  |   Foto's 2013  |   Foto's 2012  |   Foto's 2011  |   Foto's 2010  |   Foto's 2009  |   Foto's 2008  |   Foto's 2007  |   Foto's 2006  |   Foto's 2005  |   Foto's 2004  
|beverwaard informatie 2017|

 

Moedersleutel IJsselburgh in criminele handen

 

In de Rotterdamse serviceflat IJsselburgh in Rotterdam-Beverwaard zijn de afgelopen periode meerdere inbraken bij seniorenwoningen gepleegd. Opvallend detail: bij geen enkele woning is inbraakschade aangetroffen. De medewerkers van IJsselburgh denken dat een universele, elektronische sleutel in verkeerde handen terecht is gekomen, alhoewel de directie van de serviceflat nog alle opties open houdt.

‘’Dit pand is veertig jaar oud, de kans bestaat dat er een ‘loper’ in omloop is waarvan misbruik gemaakt wordt’’, aldus een woordvoerder. Er is aangifte gedaan en in samenwerking met de politie worden bewoners van de serviceflat aan de Schinnenbaan gewaarschuwd. ‘’De woningen zijn van nieuwe sloten voorzien, er is politievoorlichting en door middel van posters wijzen we bewoners erop om altijd goed op te letten. Ook is het moeilijker om binnen te komen’’, volgens de zegsman.

‘’Dit pand heeft veel gangen en ook veel nooduitgangen. Mensen met kwade bedoelingen kunnen relatief gemakkelijk het pand verlaten, zonder dat iemand dat door heeft.’’ De medewerkers doen hun best om de situatie te verbeteren ‘’maar we willen er ook geen gevangenis van maken. Iedere aanpak heeft voor- en nadelen.’’

Tekst: Jim Friederich
Foto: Streetview

Ouderen Beverwaard tussen wal
schip
Per 1 januari gaat het restaurant van seniorencomplex IJsselburgh dicht. Humanitas heeft deze beslissing genomen uit financiële overwegingen. Daardoor is het ook onzeker geworden of de activiteiten die in het restaurant werden georganiseerd door kunnen gaan. De activiteitencommissie, bestaand uit bewoners van de IJsselburgh, organiseerde activiteiten als kl...
averjassen, bingo, gemeenschappelijke maaltijden en nog veel meer. Die activiteiten waren niet alleen voor bewoners van de IJsselburgh maar stonden ook open voor buurtbewoners.
Het restaurant was in beheer bij Humanitas Zorg. Nu ligt de exploitatie bij Humanitas Beheer, die over de verhuur van ruimten gaat. Zij zullen nog in gesprek gaan met de bewoners, maar voorlopig is de uitkomst onzeker. Het is wrang dat de gemeente Rotterdam inzet op eenzaamheidsbestrijding bij ouderen en één keer per jaar een huisbezoek laat plaatsvinden, terwijl tegelijkertijd ontmoetingsactiviteiten die door ouderen zelf worden georganiseerd op het spel komen te staan. De constructies zijn voor hen ondoorzichtig en de financiële moeilijkheden zijn volkomen buiten hun zicht ontstaan.

Sociale contacten en laagdrempelige ontmoeting zijn voor ouderen letterlijk van levensbelang. ( foto: Ruud Spruit)
Meer weergeven

 
Seniorenflat zonder maaltijden-uitgifte en praatzaal
Seniorenflat zonder maaltijden-uitgifte en praatzaal

Leefbaar wil opheldering over het plotselinge sluiten van zowel het restaurant als de recreatiezaal van het seniorenflat De IJsselburgh in de Beverwaard, waardoor de bewoners per 1 januari 2018 op een alternatieve wijze van maaltijden moeten worden voorzien. Beheerder Humanitas kon geen partij vinden om het restaurant te runnen.

Omdat Leefbaar de sociale functie van een seniorenrestaurant minstens zo belangrijk vindt wil raadslid van Michel van Elck een poging wagen om vooral deze voorziening open te houden. ‘’Voor veel ouderen, die vaak niet meer goed ter been zijn en hun sociale netwerk door de jaren heen hebben zien krimpen, is het restaurant in hun wooncomplex vaak nog de enige plaats waar zij terecht kunnen voor een alledaags praatje. In dat kader is het een zeer trieste ontwikkeling dat zorgaanbieders er steeds vaker voor kiezen om seniorenrestaurants te laten sneuvelen tijdens bezuinigingsoperaties

VERKEERSSITUATIE BIJ IJSSELBURGH SCHINNENBAAN VERANDERD

Een paar weken geleden kondigde de gemeente aan om de verkeerssituatie voor de IJsselburgh te verbeteren d.m.v. diverse verkeersmaatregels, dit als gevolg van de actie van diverse bewoners in samenwerking met Stadsbeheer die ouderen bewoners van IJsselburgh en de Wetering wilde helpen de wegen rond hun flat te verbeteren.

Met name dubbel grote geparkeerde voertuigen blokkeerde de doorgaande weg voor de IJsselbrugh. Veelal waren dat de leveranciers met vrachtwagens en taxi busjes. De situatie was onhoudbaar geworden! De gewijzigde verkeerssituatie aan de Schinnenbaan is sinds kort van kracht geworden.

Inmiddels zijn de aanpassingen gerealiseerd en er is één groot parkeervak gemaakt voor vrachtwagens die daar moeten parkeren tussen 7-21 uur (zie foto). Buiten die venstertijd mag het als parkeervak gebruikt worden voor het overige autoverkeer.

Tevens is er een doorgetrokken gele streep aangebracht op het trottoirband. Op die plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs het stilstaan met een voertuig verboden. Het gaat hier dus verder dan een parkeerverbod! Ondanks deze nieuwe maatregel zie je dat het nog even wennen is voor bestuurders.
Geschreven door: Ruud

Asielzoekers uit het AZC in Rotterdam-Beverwaard waren afgelopen half jaar negen keer betrokken bij winkeldiefstal. Dat is twee keer zo vaak als in de zes maanden ervoor, blijkt uit de voortgangsrapportage over de gang van zaken in het asielzoekerscentrum.

Uit de cijfers van de gemeente blijkt verder dat er op het terrein van het AZC twee keer sprake was van huiselijk geweld. Twee keer waren mensen niet aangemeld, een keer was een kind vermist en een keer was iemand bedreigd met geweld. 

In totaal waren er afgelopen half jaar 19 incidenten. Dat zijn acht meer dan zes maanden geleden

Het aantal verstoringen van de openbare orde op het terrein van het AZC aan de Edo Bergsmaweg is iets gedaald ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. 

In het asielzoekerscentrum verblijven 373 mensen van 29 nationaliteiten. De meesten komen uit Syrië, Afganistan, Irak en Turkije. Maar er zijn ook mensen uit veilige landen als Georgië, Marokko, Algerije. Albanië, Tunesië en Oekraïne. 

Leefbaar Rotterdam wil weten of de asielzoekers die betrokken waren bij vechtpartijen, dreigementen en diefstal het land worden uitgezet. 

Ook vindt de partij het raar dat asielzoekers worden opgevangen uit veilige landen. Leefbaar-raadslid Van Elck vindt dat de gemeente er bij het Rijk op moet aandringen om hun asielaanvraag versneld af te handelen. bron:rijnmond14-10-2017

Nieuw speelplein in hartje Beverwaard!

Afgelopen jaar is er hard gewerkt om het winkelcentrum zichtbaar te verbeteren, maar ook achter de schermen. Stap voor stap komen we ook steeds dichterbij om het centrum echt te verbeteren. NIEUWS! Om de leefbaarheid nog meer te versterken, wordt van het grote lege plein dit jaar nog een echt buurtplein gemaakt door het plaatsen van een speelheuvel. Een plek waar mensen samen komen en kinderen veilig en lekker kunnen spelen. Naast de speeltoestellen die geplaatst worden, hopen we in de toekomst ook nog boombanken bij te kunnen plaatsen om te kunnen zitten terwijl de kinderen spelen. Er komt een vast en nieuw terras voor Verhage en misschien wel een standplaats voor een visboer aan het Buurtplein. En aan het einde van het jaar gaat het “Doet effe Mee Cafe” open: Beverwaard is in beweging!

De projectgroep NLMP (Niet Lullen Maar Poetsen) bestaat uit ondernemers van het winkelcentrum, OCP (Orange Capital Partners), gemeente Rotterdam en Like je Wijk. Samen zetten zij zich in voor een positieve aanpak voor het winkelcentrum, geen gemakkelijke opdracht maar wel eentje van volhouden en vooral doen. Het volgende succes is een grote, toffe speelheuvel in het winkelcentrum van Beverwaard. De uitvoering van dit project zal in november plaatsvinden. De speeltoestellen zullen in december geleverd worden. De inbreng van bewoners kan daar natuurlijk niet bij ontbreken. Voor iedereen wordt op woensdag 11 oktober een participatiemiddag georganiseerd van 12.30 uur tot 14.30 uur uiteraard in het winkelcentrum Beverwaard.

UITNODIGING — Denk mee!
Tijdens de participatiemiddag zijn bewoners van 12:30 uur tot 14:30 uur welkom om zowel hun vragen te stellen als hun mening te delen. Zo komt er een bord op het plein te hangen met afspraken, normen en waarden die door de bewoners worden samengesteld. Natuurlijk hebben de kinderen ook een stem in hun eigen speelheuvel. Zij mogen namelijk samen bepalen welke kleuren zij terug willen zien komen in de speeltoestellen. De drie kleuralternatieven waar uitgekozen kan worden, worden op een groot vel weergegeven. Elk kind uit Beverwaard mag zelf aangeven wat hij of zij dat zij het mooist vindt. Het alternatief met de meeste stemmen bepaalt wat uiteindelijk de kleuren van de speeltoestellen worden. Vrijwilligers van het Buurtsteunpunt Beverwaard zorgen voor een knutsel-en kleur hoekje

Kunt u niet bij deze middag aanwezig zijn? Niet getreurd, want via de website www.beverwaard.info kunt u alsnog melden wat voor u belangrijk is en kan er ook een kleurkeuze gemaakt worden. Dit kan tot 15 oktober.

Perfecte plaatje
Om het hele plaatje compleet te maken is er overal over nagedacht. Het terras van Verhage is helemaal in het ontwerp meegenomen en wordt ook vernieuwd. Wij mogen u ook meedelen dat einde van dit jaar nog het ‘Doet ff mee Café’ zal openen en het buurtplein tot een geheel zal brengen. Binnenkort openen ondernemers uit Beverwaard de moderne tattooshops Endless Creations en de projectgroep NLMP zet zich in om een een mobiele standplaats te kunnen realiseren zodat er wekelijks aanbod komt van bijvoorbeeld een visboer.

06-09-2017 AAD BROER DE DUIZENDPOOT VRIJWILLIGER 20 JAAR ACTIEF IN DE BEVERWAARD.

PLANNEN VOOR VERBOUWING KEUKEN IN DE FOCUS BEVERWAARD
Op 23 maart j.l. heeft wethouder J. Eerdmans de toezegging gedaan in het kader van de 'Voortgang van het Plan van Aanpak Beverwaard' om te bekijken of het alsnog mogelijk was om de grote keuken in wijkgebouw De Focus op te knappen. In maart 2012 werd er naast de grote keuken en kleinere keuken geopend door de toenmalige portefeuillehouder E.J. Walraven-Borst van de deelgemeente IJsselmonde, samen met wijkbewoonster Y. de Oude(zie foto). Het oude grote keukengedeelte zou met deze toezegging nu opgeknapt gaan worden! Wijkgebouw De Focus, gelegen aan de Oude Watering 234 in Beverwaard is eigendom van de gemeente Rotterdam. De lokale welzijnsorganisatie in Beverwaard, de combinatie IJsselmonde (PIT010, IJsselwijs, A ContourdeTwern), is beheerder van dit pand en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding alsook voor het coördineren van de verschillende partijen die in dit gebouw hun - deels ook door de gemeente gefinancierde - activiteiten uitvoeren. Vanwege de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van het 'Plan van Aanpak Beverwaard' heeft het wijkgebouw de afgelopen maanden zowel binnen als buiten een opknapbeurt gekregen. Buiten heeft er een grondige schilderbeurt plaats gevonden; binnen zijn keukenblokken op verschillende verdiepingen en de vloer vervangen zijn er een scherm en beamer opgehangen, toiletten zijn vervangen en ook binnen is geschilderd. Vanwege de lopende toezegging aan de raad en het afwachten van de in mei afgeronde werkzaamheden in het kader van de 'Plan van Aanpak Beverwaard' in het wijkgebouw, heeft er de afgelopen weken een inventarisatie plaats gevonden onder alle gebruikers van het gebouw. Doel was om - na de opknapbeurt buiten en binnen - inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van alle gebruikers. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de elektrische bekabeling in de grote keuken op de begane grond niet veilig is. Omdat de gemeente eigenaar is van het wijkgebouw zal dit vanuit de gemeente worden aangepakt. Verder is gebleken dat er behoefte is aan een extra/nieuwe afzuigkap, een tweetal kookplaten en nieuwe ovens. Door de coördinerende welzijnspartij PitOIO zullen offertes hiervoor worden aangevraagd. Indien passend binnen het budget van de welzijnsaanbieder zullen de kosten hiervoor door PitOIO gedragen worden vanuit hun lopende welzijnsopdracht. Het ligt in de rede dat het opknappen van de keuken voor het einde van het jaar gereed is. De wethouder hoopt met deze toezegging of het alsnog mogelijk is om te bekijken of de grote keuken in wijkgebouw De Focus, in Beverwaard, opgeknapt kan worden. Bron: Gemeente Rotterdam, foto 28-7-2017 BRON:Beverwaardigheden.nl

BRANDGANG NAAST SANDENBURGBAAN12 ACHTERKANT RHIJNAUWENSINGEL202-208 IS GEEN DOORKOMEN AAN

 heb meermalen klachten doorgegeven maar steeds word er gezegd dit moeten de bewoners opruimen en daar ben ik het niet mee eens het is altijd gedaan door de gemeente en nu ineens niet meer mijn huis grenst aan de brandgang en is aan de achterkant van de rhijnauwensingel thv 202 tot 208 en naast sandenburgbaan12 ik moet wel eens de kliko naar de voorkant brengen gaat niet meer door de begroeiing moet nu helemaal omlopen nou dat is volgens mij niet de bedoeling hoop dat hier eens wat aan gedaan kan worden tis niet mijn taak om dit schoon te maken. stuur een foto mee groetjes joop barneveld

Rotterdam weert vanaf 2018 kerkdienst uit wijkcentrum

Meer dan Beverwaard, een pioniersplek van de Christelijke Gereformeerde Kerken, komt bijeen in wijkcentrum De Focus in Rotterdam-Beverwaard. beeld Cees van der Wal Meer dan Beverwaard, een pioniersplek van de Christelijke Gereformeerde Kerken, komt bijeen in wijkcentrum De Focus in Rotterdam-Beverwaard. beeld Cees van der Wal

De Rotterdamse CDA-wethouder De Jonge wil dat er vanaf 2018 geen kerkdiensten meer worden gehouden in wijkcentra. Aan de gemeenteraad schrijft hij dat religieuze bijeenkomsten niet in overeenstemming zijn met het open karakter van een ”Huis van de Wijk”. De fractie van ChristenUnie/SGP is furieus, maar de wethouder zelf herkent zich niet in de kritiek.

Volgens woordvoerder Axel Dees van wethouder De Jonge was het nooit de bedoeling dat in de wijkcentra kerkdiensten worden gehouden. Activiteiten van religieuze organisaties in de wijkcentra, zoals kerkelijke cursussen, noemt hij prima. Omdat de wijkcentra worden gesubsidieerd, komt het er volgens hem echter op dit moment op neer dat de gemeente indirect meebetaalt aan het houden van erediensten. Dat past volgens hem niet bij het open karakter van de wijkcentra.

De woordvoerder ontkent dat er Koranlessen worden gehouden, zoals Leefbaar Rotterdam zegt. Volgens de woordvoerder worden er Arabische taallessen gegeven, waarbij wel de Koran wordt gebruikt. Deze lessen kunnen volgens hem doorgaan.

Beverwaard

De stellingname van de CDA-wethouder leidde woensdag in een commissievergadering tot een verhitte discussie. In deze vergadering gaf Leen van Waardenberg, een van de leidinggevenden van de christelijke gereformeerde pioniersplek Meer dan Beverwaard, uiting aan zijn onbegrip. „Sinds drie jaar komen we op zondag met ongeveer tachtig mensen samen in het Huis van de Wijk De Focus in Beverwaard. Bezoekers komen uit de wijk en sommigen uit het asielzoekerscentrum: Antillianen, mensen uit Afghanistan, Irak, Iran, Kaapverdië, Kameroen, Nigeria, Sudan en Suriname. Daarnaast geven we Alpha-cursussen en een cursus discipelschap. Ook is er een kinderbijbelclub. Ik zie niet in dat deze activiteiten het open karakter van dit wijkcentrum aantasten. Er komt hier een schat aan culturen samen. We hebben geen alternatief. In de hele wijk zijn geen ruime zalen.” Van Waardenberg legde de wethouder uit dat dit allemaal onderdeel is van het wijkwelzijnswerk.

Godsdienstvrijheid

Joris van der Spek, pastor van de Koningskerk in Rotterdam-Zuid, maakt zich eveneens boos. „Migrantenkerken zijn groot in Rotterdam. In mijn wijk zit er ook een. Het zijn kerken met weinig kapitaal. Ze kunnen vaak geen andere plek vinden. Dit raakt aan de godsdienstvrijheid”, zegt hij.

Het is volgens CU/SGP-fractievoorzitter Sies aardig dat wethouder De Jonge zegt te willen helpen met het zoeken naar een andere plek voor de kerkdiensten. Maar de CU/SGP-fractie „wil weten wat de kaders zijn die de wethouder eigenhandig in zijn handreiking aan de welzijnsorganisaties van de Huizen van de Wijk heeft gegeven.” Volgens Sies zijn die kaders nooit door de gemeenteraad vastgesteld.

DE MARATON

09-04-17 21:27:33: Wat denk je zeg..loop ik vanochtend om 10uur op de coolsingel hoor ik ineens een enorme knal..leek wel een kanon ..ik denk foute boel en ja hoor...ik kijk achterom en allemaal gasten achter me aan rennen...de meeste van afrikaanse afkomst....ik rennen en rennen en kon geen kant op omdat er allemaal hekken en mensen stonden... maar na iets meer dan 2uur zag ik in de verte een lint hangen en daar ben ik zsm heen gerend en ben daar gelukkig opgevangen door allerlei mensen die water hadden...heb die gasten achter me gelukkig niet meer gezien...wat een avontuur zeg...heb thuis ff een biertje en douche gepakt...ja morgen toch weer werken tenslotte

 

DE WIJKDICHTER UIT DE BEVERWAARD

 Nieuwe website Joz Knoop nu toegankelijk.

Vanaf nu is de vernieuwde website geopend. Alle jaarjozzonetten, nieuwe jozzonetten en nieuwe activiteiten, dit alles vormt het nieuwe visitekaartje van al mijn bewegingen in de wereld van gedichten. Snoep vooral zonder grenzen. De site is nu van u. surf met mega-, nee terrasnelheid naar www.jozknoop.nl

WAUW 🙏🏻 DIT IS OOK BEVERWAARD foto van Beverwaard Magazine.
Beverwaardster Sandra schenkt kinderwagen aan slachtoffer van diefstal 💚. LEZEN!
Ik kreeg net een belletje van Ben Meertens van
PIT 010 die ook de publicatie heeft gelezen van de kinderwagen gisteren ontvreemd is vanuit een portiek aan de Oude Watering. Slachtoffer Bianca baalde enorm net als Beverwaardster Somara die gisteren Like je Wijk Beverwaard Magazine insch...akelde om de wijk te informeren en er op attent te zijn...
Jullie deelden het bericht flink en reageerde ook verbaast, want dit willen we niet in de wijk. Sandra van
Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid gevestigd in Huis van de Wijk de Focus zag het bericht ook en besloot om de Quiny kinderwagen hieronder op de foto te schenken aan Bianca!
Wij belden net even met Somara en Bianca die de kinderwagen vandaag kan ophalen bij de Kledingbank.
DAT IS TOCH HARTSTIKKE LIEF? 😊
Klasse Ben en Sandra,
#DitisBeverwaard
Elkaar een handje helpen!
Enne... wel uit blijven kijken naar de blauwe stokke kinderwagen met blokjes motief op de kap a.u.b.

HET AZC BEVERWAARD 15-02-2017 havenloods

 

Dierenasiel verhuist naar Beverwaard

De locatie van het nieuwe asiel

Het nieuwe dierenasiel van Rotterdam komt in de Beverwaard. Het komt vlakbij het asielzoekerscentrum dat daar gebouwd is. De gemeente is al jaren in gesprek met de Dierenbescherming over de komst van een nieuw asiel. Het huidige asiel aan de Abraham van Stolkweg is verouderd, te klein en er zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding.
De nieuwe locatie aan de Edo Bergsmaweg heeft een centrale ligging in de regio en is goed te bereiken, zegt de gemeente.
Het bestemmingsplan moet voor de komst van het asiel wel aangepast worden.
bron:rijnmond 28-02-2017

Powered by Rainbow