FotoJoop 
  Home  |   Foto's 2020  |   Foto's 2019  |   Foto's 2018  |   Foto's 2017  |   Foto's 2016  |   Foto's 2015  |   Foto's 2014  |   Foto's 2013  |   Foto's 2012  |   Foto's 2011  |  Foto's 2010  |   Foto's 2009  |   Foto's 2008  |   Foto's 2007  |   Foto's 2006  |   Foto's 2005  |   Foto's 2004  
|beverwaard info2010.... Alle Activiteiten ...Nieuws... uit de Beverwaard|

========

Rotterdammer van het Jaar

Ook inwoners Beverwaard en Lombardijen in het Zonnetje gezet

Op vrijdag 10 december zette deelraadsvoorzitter Luuk Wilson de heren De Groot, Van Renssen, mevrouw Vis en de heer en mevrouw Snoek in het zonnetje. Deze inwoners van Beverwaard en Lombardijen zijn vrijwilliger bij het OorlogsVerzetMuseum Rotterdam dat op zaterdag 13 november werd uitgeroepen tot Rotterdammer van het jaar. Mevrouw Snoek en de heer Van Renssen maken namens de Verenigde Bewoners Commissie ook deel uit van het buurtbeheeroverleg Beverwaard. Hele actieve bewoners dus.

Voorzitter Luuk Wilson is er trots op dat de inzet van ‘zijn’ bewoners mede heeft geleid tot de benoeming Rotterdammer van het Jaar. De inzet van deze bewoners draagt niet alleen bij aan de deelgemeente IJsselmonde maar indirect aan het welzijn van de stad Rotterdam.

De benoeming tot Rotterdammer van het jaar 2010 werd bekendgemaakt tijdens de Rotterdamse dag in de Laurenskerk. De genomineerden werden op het podium gevraagd en allen kregen een oorkonde uit handen van de voorzitter van de stichting Ons Rotterdam. Maar alleen de vrijwilligers van het OorlogsVerzetsMuseum mogen zich Rotterdammer van het Jaar 2010 noemen.

Een oorkonde en een mooi vormgegeven beeld 'Samen Sterk' van kunstenares Ria Blij werden overhandigd en zijn nu in het museum te bewonderen.bron:deelgemeente ijsselmonde

=======

Prettig winkelcentrum Beverwaard

Winkeliers, politie en deelgemeente werken samen

Cameratoezicht voor een groter veiligheidsgevoel en effectievere aanpak overlast
Het gaat goed in het winkelcentrum Beverwaard. Steeds meer Beverwaarders doen boodschappen in het hart van hun wijk. De aanpak van de winkeliers om regelmatig leuke activiteiten voor de buurt te organiseren en daarmee meer klanten aan te trekken is succesvol. Ook deelgemeente IJsselmonde en de wijkpolitie vinden het belangrijk dat het winkelcentrum een plek is waar buurtbewoners graag komen. Daarom investeren zij in de aanpak van de overlast van de hangjeugd en de hangmannen en in het vergroten van de veiligheidsbeleving van bewoners. Zo heeft de politie een aantal gebiedsverboden voor samenscholing uitgedeeld, zijn er bekeuren uitgeschreven voor rijden met een scooter op de stoep en is het activiteitenaanbod voor jeugd en ouderen uitgebreid. Vanaf begin december is er ook cameratoezicht, zodat de overlast nog beter kan worden aangepakt. De camerabeelden worden 24 uur per dag en 7 dagen per week uitgekeken door medewerkers van Stadstoezicht Rotterdam onder leiding van de politie. De incidenten die met de camera worden opgemerkt volgt de politie op.

bron:deelgemeente ijsselmonde 

======

Werkzaamheden Beverwaardseweg

Van 8 november 2010 tot medio februari 2011

Vanaf  8 november 2010 voert de Dienst van Gemeentewerken werkzaamheden uit aan de Beverwaardseweg. Het werk duurt naar schatting tot medio februari 2011. In deze periode wordt de bestaande asfaltverharding verwijderd en nieuwe asfaltverharding aangebracht. Ook wordt waar nodig, aanliggend straatwerk herbestraat. De reden hiervoor is wegonderhoud.

Afsluiting van de weg
Tijdens deze periode is de Beverwaardseweg tijdelijk afgesloten. Met borden staat aangegeven hoe u het beste kunt rijden. U kunt nog wel langs het werk lopen. Over de bestaande wegfundering kan bestemmingsverkeer de aanliggende panden tijdelijk bereiken.

Het werk wordt in twee delen uitgevoerd. Het eerste deel is het weggedeelte tussen de Benedenrijweg nabij het Dijkje en de kruising met de Schinnenbaan. Het werk aan dit deel duurt naar schatting vier weken.  Het tweede deel ligt tussen kruising met de Schinnenbaan en het viaduct aan de Oostdijk. Het werk aan dit deel duurt eveneens naar schatting vier weken.

Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We vragen u daarom om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen vast te zetten.

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. We nemen zo nodig maatregelen zoals het leggen van rijplaten, om de overlast te beperken.
 
Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact op met de contactpersoon.

Informatie
Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met Manuel Da Luz Soares Silva, directievoerder, Dirk Bolier, toezichthouder, bereikbaar tussen 7.30 en 16.00 uur op telefoonnummer (010) 4926000.

bron: deelgemeente ijsselmonde

=======

Beverwaarder redt buurtgenoot uit singel

Op donderdag 16 september heeft de zeventienjarige Beverwaarder Darryl Purperhart op de Oude Watering een zesjarige leerling van basisschool De Regenboog uit het water getrokken. De scholier belandde vorige week dinsdag even na enen in de singel aan de Oude Watering. Gelukkig was zijn zeventienjarige buurtgenoot zo assertief om hem zo snel hij kon uit het water te trekken.

Deelgemeentevoorzitter Luuk Wilson vond het doortastende optreden van Darryl een pluim waard. ‘Daar kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen! Darryl is een Beverwaarder om trots op te zijn,’ aldus Luuk Wilson. Om de trots op de inwoner van zijn deelgemeente te onderstrepen gaf hij hem een cd-bon.

bron:deelgemeente ijsselmonde

======

Voorrangssituatie gewijzigd!

Let Op!!!!!!!

Trams krijgen voorrang op rotonde Groeninx van Zoelenlaan - Groene tuin

Het dagelijks bestuur heeft in juli 2010 besloten de voorrangsregeling op de rotonde Groeninx van Zoelenlaan-Groene tuin-Reyerdijk, te wijzigen. In tegenstelling tot de gebruikelijke voorrangsregeling op rotondes heeft de tram op deze rotonde geen voorrang op het autoverkeer. Omdat dit vaak tot gevaarlijke situaties leidde is besloten om voortaan het verkeer op de rotonde voorrang te laten verlenen aan trams.

Werkzaamheden
Gemeentewerken gaat op donderdag 30 september de situatie aanpassen aan de nieuwe voorrangsregeling. Overdag zullen er borden worden geplaatst waar op staat ‘Voorrangssituatie gewijzigd - let op tram!’ Tussen donderdagavond 19.00 uur en vrijdagmorgen 06.00 uur worden haaientanden op het asfalt aangebracht. Het verkeer zal hierdoor zo nu en dan enkele minuten gestremd zijn. In dezelfde nacht worden ook alle nieuwe verkeersborden geplaatst.

bron:deelgemeente ijsselmonde

========

Jongeren helpen ouderen met snoeien in de tuin

Jongeren zetten eigen activiteiten op en maken zich nuttig in de wijk

Willen jongeren niet deugen? Wie dat zegt, is nog niet in IJsselmonde geweest. Jongeren die voorheen maar een beetje rondhingen, vinden steeds meer hun draai. Ze zetten eigen activiteiten op en maken zich nuttig in de wijk. Dat ondervond ook mevrouw Van de Zijden (80). Haar tuin was vergroeid tot een klein oerwoud. Door hartklachten was zij niet in staat om de tuin bij te houden. “Naar een bejaardenhuis wil ik niet. Ik woon hier 16 jaar en heb het hier prima naar m’n zin.”

Bij de Bakens van Beverwaard (het centrum voor wijkideeën in de Beverwaard) had mevrouw Van de Zijden haar probleem neergelegd. Vorige maand kwam de oplossing. Een groep jongeren, gewapend met snoeischaren en harken stapte haar tuin aan de Beverwaardseweg in. In een paar uur was de klus geklaard: een enorme berg onkruid kon met de Roteb mee. Voor Sylvia (19) was het de eerste keer dat ze een snoeischaar vasthad. “Ik kom vaak in het Talenthouse in de Focus en hoorde daar over mevrouw Van der Zijden. Ik dacht: háár ga ik helpen.”

Werk maken van je toekomst
De tuinactie past in het jongerenbeleid van de deelgemeente. Inzet is om jongeren zo te inspireren dat ze iets doen met hun talenten en dat ze zich nuttig maken voor hun omgeving. Jongerenwerk IJsselmonde pakt dit concreet op in de diverse Talenthouses van IJsselmonde. De formule werkt uitstekend: jongeren vinden via Talenthouse-projecten handvatten waardoor ze het weer leuk vinden om werk te maken van hun toekomst en van hun omgeving.

Jongerenwerker Ibahim El Koubai van Jongerenwerk IJsselmonde: “We gaan dit tuinenproject binnenkort met elkaar bespreken. Ging het goed? Wat leren we ervan? Met de antwoorden kunnen jongeren nieuwe projecten in de wijk oppakken.” Jongere Aricson Delgado: “Je kunt er heel ingewikkeld over doen, maar het is gewoon fijn als je merkt dat je iemand zo van een probleem af kunt helpen.”

bron:Deelgemeente IJsselmonde, 09-08-2010

=========

 Gerichte acties tegen overlast

De politiewijkteams Lombardijen, IJsselmonde en Beverwaard zijn weer gestart met gerichte acties tegen overlast. Tijdens het voorjaar en de zomermaanden neemt de overlast in deze wijken namelijk toe.

Extra surveillances
Het doel van deze acties is het tegengaan van overlast, winkelcentra hebben hierbij speciale aandacht. Dit is uiteraard naast de reguliere surveillances. De politie treedt daarbij op tegen overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): openlijk drank- en drugsgebruik, vervuiling, samenscholing en ander hinderlijk gedrag in de buurt van winkels en woningen.

Resultaten
Bij de tot nu toe gehouden acties werd opgetreden op de Dumasstraat, het Prinsenplein en de Oude Watering beverwaard. Hierbij zijn in totaal 32 personen aangehouden. Naast de overtredingen van de APV zijn er ook personen bekeurd voor verdovende middelen en het rijden onder invloed van alcohol. Tijdens de acties werden ook personen aangehouden met openstaande geldboetes en gevangenisstraffen.

Samenscholingsverbod en cameratoezicht
Vanuit de deelgemeente zijn borden geplaatst in verband met het samenscholingsverbod op de Dumasstraat en het Prinsenplein.
Daarnaast komt er permanent cameratoezicht op de Oude Watering beverwaard.

====
Kinderen bieden 5 omgangsvormen Beverwaard aan

op 20 mei

Op 20 mei om 11.00 uur worden de vijf omgangsvormen van Beverwaard aangeboden aan Bram van Hemmen, portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs van de deelgemeente  IJsselmonde door de kinderraden van basisscholen De Barkentijn, PC en RK De Regenboog en door de jeugdambassadeurs van Beverwaard. Deze gebeurtenis vindt plaats in de raadzaal van de deelgemeente IJsselmonde aan de Groene Tuin 317.

De vijf wijkomgangsvormen zijn niet zomaar tot stand gekomen. De kinderen hebben hier op school uitvoerig over gesproken. Hoe ga je met elkaar om op school, thuis en in de wijk? Zijn er omgangsvormen die overal gelden, dus ook op straat, in de speeltuin en de bibliotheek? Gelden omgangsvormen alleen voor kinderen of ook voor jongeren en volwassenen?

Interviews
De kinderraden en de jeugdambassadeurs hebben veel mensen in de wijk geïnterviewd. Wat vinden zij belangrijk en is dat hetzelfde wat kinderen belangrijk vinden? Daarnaast hebben zij ook leden van de jongerenraad geïnterviewd. Geven de jongeren het goede voorbeeld naar de kinderen toe? Is het moeilijk om je te houden aan de omgangsvormen? Wat doe je als je ruzie hebt en mag je een blikje zomaar op straat gooien. Ook de buurtagent, de speeltuinleidster en een medewerkster van de bibliotheek zijn geïnterviewd.
Op twee basisscholen is zelfs een debat gevoerd met ouders en kinderen. Wat verwachten kinderen van ouders en andersom? Welke tips geven ze elkaar?

De vijf omgangsvormen
Na lang nadenken en veel discussie hebben de kinderen uiteindelijk vijf omgangsvormen uitgekozen. Deze zijn:
• Iedereen hoort erbij
• Wij hebben respect voor elkaar en onze omgeving
• Wij zijn vriendelijk naar elkaar
• Wij luisteren naar elkaar
• Wij lossen problemen op door met elkaar te praten

Dvd, affiches en rap
De kinderen hebben de interviews gefilmd onder leiding van Stichting Hoedje van Papier, een kinderpersbureau. Een samenvatting van alle gesprekken is op DVD gezet. Deze DVD wordt getoond tijdens de presentatie op 20 mei in de raadzaal van de deelgemeente IJsselmonde.
Ook worden dan de affiches onthuld die de kinderen gemaakt hebben over de omgangsvormen.

De kinderen zijn erg enthousiast geworden en willen er verder mee aan de gang.
De kinderraden en de jeugdambassadeurs gaan veel aandacht besteden aan de omgangsvormen. Ze gaan flyers uitdelen, een toneelstuk maken voor oudere mensen,  reclamespots maken en zelfs een echte rap!

Op 31 mei is een wijkbijeenkomst gepland voor alle wijkinstellingen en scholen om samen te bespreken hoe zij de kinderen verder kunnen ondersteunen en als voorbeeld kunnen zijn.

=========

14-01-2010 nieuwjaarsborrel
 
Reserveer 14 januari vast in je agenda voor de nieuwjaarsborrel van Bakens van Beverwaard.
 Thema van de borrel is 'Beverwaardse recepten'.
 Heb je een uniek gerecht voor de Beverwaard?
 Tijdens de nieuwjaarsborrel kan je het recept van jouw gerecht bijdragen aan het Groot Beverwaards Receptenboek.
==========

Verhage Beverwaard wint "Store van het jaar verkiezing"

 
Verhage Beverwaard uit de gelijknamige wijk in Rotterdam is verkozen tot de beste vestiging van 2009. Dit gebeurde op het jaarlijkse Verhage feest, deze keer gehouden in Discotheek Locomotion in Zoetermeer. Elke maand worden zogeheten mysteryshoppers ingehuurd die de zaken onopvallend bezoeken. Aan de hand hiervan wordt een kritisch rapport opgesteld en worden de zaken beoordeeld op 5 speerpunten, vriendelijkheid, netheid, kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid. Het team van franchisenemer Wesley Fok kwam als eerste uit de bus, gevolgd door Verhage Zuidplein en Verhage Lage Land. Het is overigens niet de eerste keer dat de Beverwaard in de prijzen valt, ook in 2003, 2005 en 2006 stonden zij ook al op het de eerste plaats. "We doen er ook erg veel voor", aldus Wesley. "Iedereen is tot aan de tanden toe gemotiveerd en we maken er ook letterlijk een sport van onze Gasten te verwennen!". Gezien de uitgebreide rapportage die gehanteerd wordt binnen de formule valt dit mee, we feliciteren daarom ook alle drie de teams met deze prestatie!
=======
 
 Rotterdam kent al een stadsdichter, maar ook IJsselmonde heeft nu haar eigen stadsdichter.
De Wijkdichter Beverwaard.
Joz Knoop.Joz Knoop
 
Beverwaard literair

Eigen wijkdichter: Joz Knoop

Nederland heeft een dichter des vaderlands, Rotterdam heeft een stadsdichter en sinds donderdagmiddag 14 januari jongstleden heeft Beverwaard een wijkdichter. De eer was aan dagelijks bestuurder Johan Grijzen om Joz Knoop tijdens de nieuwjaarsreceptie van kunstenaarscollectief Bakens van Beverwaard officieel tot wijkdichter te benoemen.

Met deze benoeming loopt de Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde voor op de rest van literair Nederland want daar was dit fenomeen tot nu toe onbekend. Joz Knoop wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Dat Joz Knoop niet alleen prachtige, grappige en ontroerende gedichten schrijft maar ze ook op aanstekelijke wijze kan voordragen werd tijdens de receptie nog eens onderstreept. Hij bracht jong en oud niet alleen in vervoering met zijn performance hij inspireerde zelfs een jeugdige Beverwaardse dichteres tot een eigen voordracht.

De Dichter van Beverwaard mag zich ambassadeur noemen van de poëzie in de Beverwaard en kan hiermee een vitale rol spelen in het steeds betere imago van de wijk. Als bewoner van het eerste uur, sinds 1985, kan Joz als geen ander de oorspronkelijke grondgedachte van de Beverwaard verwoorden en benoemen wat er groeit en bloeit. De Beverwaardse wijkdichter kan zelf een project ontwikkelen om aandacht en enthousiasme voor Beverwaard te genereren, maar kan ook alleen ingaan op verzoeken van personen of organisaties die hem benaderen.

De Dichter van Beverwaard schrijft alleen wanneer hij zich daartoe bewogen voelt. Aan hem zal slechts worden gevraagd een aantal maal per jaar een gedicht te schrijven over een Beverwaards onderwerp. Dat onderwerp bepaalt de dichter zelf.  De gedichten worden geplaatst in de plaatselijke Beverwaardse media en op de website van Bakens van Beverwaard.

Joz Knoop (30/12/1957) geeft, hoewel hij veel en met liefde over zijn stad schrijft, meer buiten dan binnen de stadsgrenzen voordrachten in poëzie. Hij ontving in 1993 de Rotterdam Award, in 1997 de Dunya poëzieprijs en werd in 2000 verkozen tot de dichter van dat jaar bij Jambe te Delft. In 2004 stond Joz in de nationale slamfinale in Doornroosje, omdat hij de slam in januari te Amersfoort wist te winnen. Op dit moment werkt Joz met muzikanten om zijn poëzie met hedendaagse muziek te vermengen. Zijn CD “Ooitwee” zal in 2010 verschijnen.

Joz Knoop is tot ver over de taalgrenzen bekend. In 1990 ontwierp hij een eigen dichtvorm voor het aanstaande spiegeljaar 1991, het Jozzonet. Dit is een gedicht dat zich in zijn middelste regel spiegelt. Inmiddels worden er wereldwijd door dichters ook Jozzonetten in het Engels geschreven. Meer informatie over de Beverwaardse wijkdichter is te vinden op zijn eigen website: http://jozknoop.nl

 
==========
 
Verhage Beverwaard beste van Nederland
 
 
 

deze vestiging mag zich de beste Verhage van Nederland noemen

Sinds 4 januari mag de vestiging van Verhage fast food restaurant aan de Oude Watering in Beverwaard zich de beste Verhage van Nederland noemen. Op donderdagochtend 21 januari feliciteerde dagelijks bestuurder Nurten Karisli ondernemer Wesley Fok daarom met een welverdiende bos bloemen.

10 mystery shoppers bezochten gedurende heel 2009 alle Verhage-vestigingen en zij constateerden dat de vestiging van ondernemer Wesley Fok de beste was. De mystery shoppers controleerden bij alle 33 vestigingen van Verhage in Nederland. Aan de hand hiervan is een kritisch rapport opgesteld en werden de zaken beoordeeld op 5 speerpunten, vriendelijkheid, netheid, kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid.

Het team van franchisenemer Wesley Fok kwam als eerste uit de bus, gevolgd door Verhage Zuidplein en Verhage Lage Land. Het is overigens niet de eerste keer dat de Beverwaard in de prijzen valt, ook in 2003, 2005 en 2006 stonden zij ook al op het de eerste plaats. "We doen er ook erg veel voor", aldus Wesley. "Iedereen is tot aan de tanden toe gemotiveerd en we maken er ook letterlijk een sport van onze Gasten te verwennen! Gezien de uitgebreide rapportage die gehanteerd wordt binnen de formule valt dit mee, we feliciteren daarom ook alle drie de teams met deze prestatie!” Het is overigens niet de eerste keer dat het Verhage-filiaal in  Beverwaard in de prijzen valt, ook in 2003, 2005 en 2006 haalde het de eerste plaats.

Dagelijks bestuurder Nurten Karisli is blij met de pluim voor de Verhage-vestinging in haar deelgemeente. Natuurlijk voor de betrokken ondernemer, maar ook voor de uitstraling van de buurt. Winkelcentrum Beverwaard zit ten opzichte van enkele jaren geleden in de lift. Steeds meer mensen doen er hun boodschappen en dat doen ze volgens onderzoeken met plezier. Alle betrokken partijen die zich inzetten voor het winkelcentrum en de buurt willen deze stijgende lijn uiteraard vasthouden. De uitverkiezing van de Verhage-vestiging van Wesley Fok is daartoe zeker een stimulans

========

 

Kinderen van De Barkentijn openen Zoneparcs

10 februari om 11.30 uur

Op woensdag 10 februari aanstaande verrichten kinderen van basisschool De Barkentijn samen met de Zoneparc Foundation de officiële opening van twee Zoneparc-pleinen in IJsselmonde. Deze feestelijke opening vindt plaats vanaf 11.30 uur aan De Haerestraat 17-19.

Een zoneparc is een (her)ingericht schoolplein bij een basisschool met drie zones: een gele chill-zone, een blauwe multi-activiteiten-zone en een rode sport-zone. Uniek aan het zoneparc is dat het schoolplein ingedeeld kan worden op de manier die bij de school past.

In 2009 hebben de deelgemeente IJsselmonde en Pact Op Zuid geïnvesteerd in de twee Zoneparc-speelplaatsen. Dit zijn de schoolpleinen van OBS De Barkentijn bijde vestigingen aan De Haerestraat en de Oude Watering. Samen met de school en deleerlingen zijn door Zoneparc Foundation twee prachtige pleinen ontworpen, die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Tot grote vreugde van de scholieren zijn de zoneparcs nu klaar.

Dankzij de zoneparc-pleinen hebben de scholieren, maar ook kinderen in de buurt  meer speelmogelijkheden. Daarnaast stimuleren de zoneparcs sport en beweging, samenspel en fantasie. De ervaring leert inmiddels dat ook pestgedrag afneemt. Leerlingen zien er zelf op toe dat spelregels worden nageleefd en dat alle leerlingen gebruiker kunnen zijn van het plein.

========

Erasmusspeld uitgereikt

aan 'tante' Jeanne uit de Beverwaard

Gisteren ontving de 73-jarige ‘tante’ Jeanne van Noort uit de Beverwaard op het stadhuis de Erasmusspeld uit handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Tante Jeanne kreeg de speld omdat ze zich als vrijwilligster al jaren inzet voor het centrum van haar wijk, de Beverwaard. Ze fungeert als rots in de branding in het winkelcentrum aan de Oude Watering. Ook in de tijden dat het niet goed ging met het winkelcentrum ging zij gewoon door. ‘Tante Jeanne is “cool”’, aldus de burgemeester. ‘Ondanks meerdere overvallen bleef zij overeind en verleende zij slachtofferhulp aan haar collega’s. Wanneer de overvallers gaan schieten, dan hoopt zij dat de kogel voor haar is en niet voor haar jongens. Zij gaat niet opzij voor criminelen.’

De burgemeester refereerde aan het bezoek dat hij vorig jaar aan het winkelcentrum heeft gebracht en waarbij hij uitgebreid met tante Jeanne had gesproken. 

Zij woont ook in de Beverwaard en heeft een belangrijke spilfunctie tussen de ondernemers van het winkelcentrum, wijkbewoners, politie, (deel)gemeente, de woningbouwcorporatie en basisscholen. Tante Jeanne is een echte wijkoma die het goede voorbeeld geeft voor de ondernemers en de buurtbewoners en de jeugd van de Beverwaard. Zij staat bekend om haar ijzeren wil en mentaliteit van blijven doorgaan. Sinds twee jaar gaat het een stuk beter met de Beverwaard, nadat de partijen gezamenlijk de handen ineen hebben geslagen en het winkelcentrum aanmerkelijk veiliger en aantrekkelijker hebben gemaakt.

=======

 

Powered by Rainbow